Service  |  Entreprenad  |  Bostadsrättsföreningar  |  
Bostadsrättsföreningar

Vi kan, för bostadsrättsföreningar och dylikt, erbjuda skräddarsydda helhetslösningar. Oavsett om det handlar om omfattande renoveringar, stambyten eller mindre insatser kan vi se till att ta en idé till färdig produkt.

Vid en entreprenad där vi har totalansvaret, ansvarar vi för hela objektet. Vi fungerar som samordnare och ansvarar inte bara för VS-installationen utan även för övriga delar i entreprenaden såsom bygg, el, ventilation etc. Detta är ett bekvämt sätt för dig som kund att handla upp och genomföra ditt objekt på – du har en enda entreprenör att arbeta mot. För att säkerställa kvaliteten på entreprenaden arbetar vi efter fastställda kvalitetsplaner och med god kvalitetsstyrning av samtliga ingående delar.

Vi erbjuder även konsultation ifall ni vill ha vår professionella bedömning om möjligheter och utförande. Vi lämnar då förslag och en eventuell offert på föreslagna åtgärder. Vi utför stambyten i fastigheter både med kvarboende och där de boende flyttat ut.


Magasinsvägen 15, 438 36 Landvetter, Telefon: 031-45 17 00, E-post: info@ulleviror.se