Service  |  Entreprenad  |  Bostadsrättsföreningar  |  
Service

Vi utför alla typer av servicearbeten inom VS. Ett servicearbete initieras ofta av ett akut problem hos dig som kund. Det kan exempelvis vara en läckande WC-stol, en sprucken avloppsstam eller en frusen värmeledning. Våra servicemontörer står ständigt beredda med sina servicebilar och kan med kort varsel komma på plats och utföra arbetet. Vi har serviceavtal med såväl flera fastighetsbolag som byggföretag och vi är flitigt anlitade pga. att vi utför ett kvalitetsmässigt arbete till en rimlig kostnad.

Ett servicearbete kan i tid variera ifrån en snabb insats på någon timme till flera veckors arbete. Det vanligaste är dock att arbetet uppgår till ett fåtal timmar. Servicearbeten debiteras oftast löpande, dvs. att du som kund betalar för den tid arbetet tar och för det material som installeras. I vissa fall kan du som kund få ett fast pris på åtgärdsarbetena, under förutsättning att omständigheterna tillåter det.

      

Magasinsvägen 15, 438 36 Landvetter, Telefon: 031-45 17 00, E-post: info@ulleviror.se