Historik  |  Miljö  |  Kvalitet  |  
Kvalitet

Ullevi Rör Aktiebolag sätter kvaliteten på våra installationer i första rummet. Detta är en utav anledningarna till att vi har många återkommande kunder. Vi utför alltid våra åtaganden så att de överensstämmer med våra kunders krav, önskemål och förväntningar. Våra kunder ska med förtroende kunna anlita oss utan att tvivla på vår kompetens. Vi ska genom vårt agerande skapa långvariga kontakter där våra kunder kan vara säkra på att vårt företag och våra tjänster ständigt utvecklas och förbättras.

Installationerna är husens själ och hjärta” – varför installationer är en viktig men också känslig del inom byggsektorn, kanske framförallt VS-installationer. Det är av största vikt att arbeten med värme och sanitet utförs kvalitetsmässigt korrekt. Vi utför därför alla våra arbeten på ett kvalitetssäkrat sätt.

Ullevi Rör Aktiebolag med anställda är sedan år 2009 certifierat inom ”Säker Vatteninstallation”. Dessa branschregler är ett regelverk som är framtaget av branschens aktörer för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning. Reglerna ställer krav på både installatörer och produkter. Målet är att ge en ökad säkerhet och trygghet för brukaren.
 

Ett utdrag ur vår kvalitetspolicy:

Ullevi Rör Aktiebolag förser marknaden med högkvalitativa tjänster/produkter inom byggbranschen som tillgodoser definierade krav och tillfredsställer våra kunders behov och förväntningar. Alla inom Ullevi Rör Aktiebolag medverkar till tjänstens/produktens totala kvalitet och varje anställd på företaget är ansvarig för kvaliteten i sitt eget arbete. Vår framgång bestäms av det engagemang vi visar i vårt arbete och genom vår attityd till kvalitet.

Genom väl utvecklad kvalitetsstyrning säkras alltid rätt kvalitet till lägsta kostnad, vilket skapar förutsättning för lönsamhet och konkurrensförmåga hos såväl våra kunder som hos oss.

Företagets fem byggstenar för att skapa en verksamhet som värdesätter och levererar kvalitativa tjänster/produkter är kundtillfredsställelse, medarbetartillfredsställelse, ägartillfredsställelse, samhällsengagemang samt ständiga förbättringar.

Magasinsvägen 15, 438 36 Landvetter, Telefon: 031-45 17 00, E-post: info@ulleviror.se