Historik  |  Miljö  |  Kvalitet  |  
Miljö

Debatten om energifrågor har eskalerat den senaste tiden. I takt med de klimatförändringar som visualiserats har även det allmänna intresset och insikten i energiförbrukning ökat. Detta gäller även Ullevi Rör vars miljöarbete utvecklats de senaste åren. Företaget ser det som oerhört viktigt att man ser över sina processer och fullföljer de åtgärder som är möjliga för att minska den egna miljöpåverkan. Företaget är sedan februari år 2006 miljödiplomerat av Göteborgs stad.

I miljöarbetet ingår att man aktivt arbetar med att försöka implementera nya mer miljövänliga tillvägagångssätt i den dagliga verksamheten. Detta innefattar alltifrån att söka mer energisnåla alternativ i materialhanteringen till att minska utsläppen vid transport. Exempelvis skall företagets alla nyinförskaffade fordon uppfylla Gröna Bilisters krav på högsta drivmedelsförbrukning och vara minst i miljöklass 2005.

 

Ett utdrag ur vår miljöpolicy:

  • Vi skall långsiktigt arbeta med sådant material och installationsteknik som skonsamt påverkar vår miljö.

  • Vi skall bidra till att bevara naturen genom ett medvetet val, både av material och av arbetsmetoder.

  • Vi skall bidra till ett hushållande av resurser samt sträva efter att optimera resursanvändandet av råvaror.

  • Vi skall kontinuerligt öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos våra anställda.

  • Vi skall tillgodose våra kunders krav på miljöriktiga installationer samt följa tillämpbara miljölagar.

  • Vi skall påverka och ställa krav på leverantörer och samarbetspartners att verka för en miljöorienterad verksamhet.

 

Ullevi Rör Aktiebolags aktiva miljöarbete är till för att främja vår kvalitetsutveckling samt visa att vi är ett miljömedvetet företag som tar sitt ansvar.

Magasinsvägen 15, 438 36 Landvetter, Telefon: 031-45 17 00, E-post: info@ulleviror.se