Historik  |  Miljö  |  Kvalitet  |  
Historik

Ullevi Rörs ägare tillika VD, Mikael Persson Lerander, startade verksamheten år 1998. Efter 15 år som anställd i diverse installationsföretag ville Mikael pröva lyckan på egen hand. Resultatet blev en enskild firma under namnet Ullevi Rör & Fastighetsservice. Affärerna gick bra och företaget bytte bolagsform till aktiebolag år 2002. Sedan starten har företaget expanderat i kontinuerlig takt till dagens storlek om c:a 15 st. anställda.

Sedan år 2004 har vi kontors- och förrådslokaler på Fältspatsgatan i Högsbo industriområde, Västra Frölunda. Detta ger oss en närhet till många utav våra leverantörer och kunder.

Genom åren har företaget utvecklat en gedigen kundskara med flera fastighetsbolag, byggföretag samt kommuner som återkommande kunder. Ett väl utfört kvalitetsmässigt arbete med en hög servicegrad och ett engagemang om kundens bästa är anledningen till våra kunders förnöjelse. Företaget har idag serviceavtal med flera utav våra samarbetspartners vilket är ett kvitto på att våra tjänster är eftertraktade.

             

Magasinsvägen 15, 438 36 Landvetter, Telefon: 031-45 17 00, E-post: info@ulleviror.se